Dysponujemy bogatym doświadczeniem w obsłudze prawnej organizacji pozarządowych. Świadczymy pomoc prawną od etapu zakładania organizacji pozarządowej oferując, poza przygotowaniem dokumentów rejestracyjnych, doradztwo w zakresie rozwoju organizacji, w tym w szczególności pozyskiwania środków publicznych na realizację jej celów oraz pozyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.


Oferta przygotowana dla organizacji pozarządowych obejmuje odpowiednio jednorazowe zlecenie sprawy lub zawarcie umowy o stałą współpracę w ramach indywidualnie  umówionego wynagrodzenia ryczałtowego.

Oferowane przez  nas usługi obejmują stałą, bieżącą i doraźną obsługę prawną organizacji kładącą nacisk na przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z dnia 24 kwietnia 2003 r. tj. z dnia 14 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) przygotowywanie opinii, umów, niezbędnej dokumentacji, prowadzenie postępowań sądowych oraz pozyskiwanie dofinansowań z publicznych środków krajowych i europejskich.

Indywidualne wsparcie profesjonalistów pozostaje gwarancją sukcesu, dlatego zapraszamy do współpracy.